Słownik dekarski

Poznaj najpopularniejsze terminy z branży dekarskiej i ciesielskiej
Wybierz literę:
A B C D E F G H I J K L M O P R S T U W

A

 • alucynk - stop aluminium z cynkiem, używany na powłoki ochronne (np. na blachy stalowe)
 • aluminium - symbol chemiczny Al, metal lekki, glin aluminium jest nazwą techniczną. Z metalu wykonuje się systemy rynnowe, pokrycia dachowe. Stosowany również do produkcji folii, materiałów wybuchowych, farb ochronnych
 • antresola - użytkowe lub mieszkalne, niskie pomieszczenie, znajdujące się w górnej części kondygnacji budynku (najczęściej na parterze), nie stanowi kondygnacji budynku. asfalty – rodzaj lepiszczy bitumicznych, różne rodzaje (np. ponaftowe i naturalne), używane w produkcji pap, płynnych materiałów izolacyjnych (roztwory, emulsje), pokryć dachowych (dachówki)
 • attyka - górny element (ścianka) zasłaniająca dach, obecnie rzadziej zdobiony figurami
 • autoklaw - kocioł do przeprowadzania procesów chemicznych i fizycznych, w budownictwie stosowany do impregnacji drewna (metoda wgłębna)
 • azbest - minerał z grupy amfiboli i serpentynowych; najczęściej używany azbest serpentynowy, stosuje się go przy produkcji materiałów izolacyjnych, tkanin ogniotrwałych, do pokrycia dachów (płyty azbestowo-cementowe), rur
Roto

B

 • balkon dachowy - inaczej okno balkonowe; okno połaciowe; dwuelementowe, umieszczone w połaci dachowej; krótszy element (dolny) posiada zawiasy na dole ościeżnicy i odchyla się go do przodu; dłuższy element (górny) posiada zawiasy na górze ościeżnicy, odchyla się go do góry
 • barwica - wada drewna, spowodowana pasożytniczymi grzybami; drewno jest koloru od sinoniebieskiego do czarnego
 • bednarka - rodzaj taśmy, najczęściej stalowa. Używana w instalacjach odgromowych jako uziemienie; czasami element konstrukcyjny (np. w stropach jako zbrojenie)
 • bękart - element stosowany w budownictwie ludowym na terenie polski. Klin lub belka drewniana, która tworzy okap w dachach krokwiowych
 • belka stropowa - element konstrukcji dachowej – tworzy strop oraz łączy pary przeciwległych płatwi i krowki
 • berlinka - dachówka karpiówka berlińska; rodzaj i forma dachówki karpiówki
 • beton - materiał budowlany, otrzymywany wskutek związania wypełniacza, wody oraz mieszanki spoiwa mineralnego; w dekarstwie wykorzystywany do produkcji dachówek betonowych
 • biokorozja - inaczej korozja biologiczna; proces niszczenia materiałów przez bakterie, grzyby i owady (organizmy żywe). Najczęściej zniszczeniu ulegają elementy drewniane (w dachach - więźba)
 • blacha - Wyrób hutniczy z metali niezależnych lub ze stali, otrzymywany przez walcowanie na gorąco lub zimno; w dekarstwie: pokrycie dachowe z blachodachówek lub blachy
 • blacha powlekana - blacha z naniesioną powłoką ochronną (różne kolory i różnego rodzaje powłok), chroni przed korozją. Z blach powlekanych produkowane są blachodachówki
 • blacharstwo - rzemiosło, polegające na wytwarzaniu oraz obróbce przedmiotów z blach. W budownictwie (dachy) – układanie pokryć z blachy
 • blachodachówka - inaczej: blachówka; pokrycie dachu wykonane z ocynkowanych blach stalowych (zazwyczaj o grubości od 0,5mm do 1,1mm). Blacha wytłaczana jest na kształt dachówek
 • bolec - rodzaj wspornika rury, przy rynnach jest on wbijany w mur
 • BSO - (skrót od: bezspoinowy system ocieplania) metoda ocieplania budynków. Jest to lekka, mokra metoda – styropian lub wełnę mineralną przykleja się do ściany za pomocą zaprawy klejowej, następnie wzmacnia się to siatką zbrojącą i pokrywa tynkiem elewacyjnym

C

 • ceramika - wszystkie wyroby gliniane, które zostały wypalone. W dekarstwie określa się tym mianem dachówki ceramiczne
 • ciąg - dwa rodzaje: ciąg kominowy – przepływ powietrza w przewodzie kominowym; ciąg wsteczny – powietrze wpada przez kanały wentylacyjne do wnętrza budynku
 • ciesielstwo - rodzaj rzemiosła ręcznego, które obejmuje obróbkę drewna budowlanego, wykonanie drewnianych konstrukcji budowlanych dachowych oraz budowę drewnianych domów. Inaczej ciesiołka, ciesielka
 • cieśla - rzemieślnik zajmujący się ciesielstwem
 • cieślica - narzędzie – siekiera o szerokim, trójkątnym ostrzu, używana przez cieślę
 • cyna - metal, symbol chemiczny Sn, liczba atomowa 50, masa atomowa 118,69, temp. topnienia 232˚C, stosowana do cynowania blach stalowych
 • cyna lutownicza - stop cyny z ołowiem lub innymi metalami; używany do lutowania miękkiego np. w dekarstwie
 • cynk - metal, symbol chemiczny Zn, liczba atomowa 30, masa atomowa 65,37, temp. topnienia 419˚C. Stosowany m.in. do produkcji powłok ochronnych, blach cynkowych
 • czapka kominowa - element zakończeniowy wylotu komina. Przeważnie jest to betonowa płyta o większych rozmiarach niż przekrój komina. Element prefabrykowany lub wykonywany na budowie
 • czop - ciesielskie złącze poprzeczne, występuje przy połączeniu elementów poziomych z pionowymi
 • czwórnik gąsiora - element pozwalający na połączenie czterech gąsiorów w miejscu, w którym przecinają się cztery grzbiety. Element występuje np. w dachu czterospadowym, dachu brogowym

D

 • dach - część budynku, która ogranicza go od góry, zabezpiecza przed warunkami atmosferycznymi oraz przed stratami ciepła. Składa się z dwóch elementów: pokrycia oraz konstrukcji nośnej; wiele rodzajów
 • dach czterospadowy - inaczej: dach czteropołaciowy; rodzaj dachu stromego. Konstrukcja składa się z czterech połaci, najczęściej o tym samym kącie nachylenia
 • dach dwuspadowy - inaczej: dach dwupołaciowy; rodzaj dachu stromego (najpopularniejszy typ). Składa się z dwóch połaci oraz dwóch ścian szczytowych, połacie mogą tworzyć poddasze użytkowe lub nieużytkowe (zależne od kąta nachylenia)
 • dach jednospadowy - inaczej: dach jednopołaciowy lub pulpitowy; rodzaj dachu stromego. Składa się z jednej połaci – osobna konstrukcja dla dachu i dla stropu
 • dach kolebkowy - rodzaj dachu dwuspadowego. Przeciwległe połacie znajdują się na łukowych krążynach lub krokwiach
 • dach kopulasty - kształt kopuły o rożnych kształtach (żebrowa, wielobok), najczęściej w formie czaszy
 • dach mansardowy - rodzaj dachu stromego. Podobny do dwuspadowego, lecz każda połać została załamana pod innym kątem spadku
 • dach naczółkowy - rodzaj dachu stromego. Jest do dach dwuspadowy z naczółkami, które tworzą ścięte narożniki
 • dach namiotowy - inaczej: dach brogowy; rodzaj dachu stromego. Składa się z czterech, równych połaci w kształcie trójkąta, które zbiegają się w jednym punkcie. Zbudowany jest na poziomym rzucie kwadratu
 • dach pilasty - inaczej: dach szedowy; zaliczany do grupy dachów jedno- lub dwuspadowych, znajdują się one bezpośrednio po sobie. Stosowany w obiektach przemysłowych
 • dach płaski - połać dachu nachylona jest pod kątem mniejszym niż 12˚
 • dach polski - inaczej: dach uskokowy; bardzo często czterospadowy o dwóch połaciach znajdujących się jedna nad drugą, które oddzielone są ścianką. Kąty nachylenia dachu są do siebie podobne. Najczęściej stosowany w architekturze sakralnej i rezydencjonalnej
 • dach półszczytowy - inaczej: dach przyczółkowy; dach dwuspadowy, posiada okap w ścianach szczytowych. Nad okapem szczytów widoczna jest część ściany (półszczyt górny). Konstrukcja taka najczęściej występuje nad Podhalu
 • dach trójspadowy - rodzaj dachu stromego. Składa się z trzech połaci i szczytu. Dwie połacie są w kształcie trapezów prostokątnych i łączą się z trzecią narożami
 • dach uskokowy - patrz dach polski
 • dach wielospadowy - połączenie co najmniej dwóch typów dachów, które charakteryzują się znaczną liczbą krzyżujących się połaci o bardzo różnych kształtach (trójkąty, trapezy). Połacie łączą się między sobą kalenicami, koszami oraz narożami
 • dach wklęsły - przeważnie dwuspadowy, ograniczony murkiem ogniowym o wewnętrznym spadku na obwodzie, połacie stykają się ze sobą w korycie odpływowym
 • dach zielony - stosowany na tzw. stropodachu odwróconym, ponadto występują w nim 3 warstwy: drenażowa, wegetacyjna oraz filtrująca. Wyróżnia się dwie grupy zieleni w warstwie wegetacyjnej: intensywną (krzewy oraz drzewa) oraz ekstensywną (kwiaty, trawa itd.)
 • dachówka - płytka wykonana z gliny, następnie wypalana (dachówka ceramiczna); wyrabiana również z mieszaniny cementowo-piaskowej. Używana jako pokrycie dachowe; mogą mieć różne kształty, jak i formy
 • dachówka bitumiczna - (gont bitumiczny, papowy) rodzaj pokrycia bitumicznego, wykończonego na zewnątrz kolorowym kruszywem. Pasy papy asfaltowej zostają tak ukształtowane, żeby po ułożeniu przypominały dachówkę
 • dachówka marsylska - typ dachówki zakładkowej, charakteryzuje się dwoma podłużnymi żłobieniami
 • dachówka zakładkowa - poszczególne dachówki zachodzą na siebie. W miejscu zachodzenia dachówek na siebie występują zamki (przy nowoczesnych dachówkach)
 • dekarstwo - rzemiosło budowlane, które zajmuje się układaniem oraz naprawą pokryć dachowych
 • dekarz - rzemieślnik, który zajmuje się dekarstwem, układa i naprawia pokrycia dachowe
 • deska czołowa - jest to deska przybita do końców krokwi znajdujących się w okapie. Do deski przy pomocy haków czołowych przeważnie montuje się rynnę
 • drabinka przeciwśniegowa - inaczej: płotek przeciwśniegowy; element w formie niskiego płotka lub drabinki, długi. Ma za zadanie przetrzymać zsuwający się śnieg z dachu
 • dranice - drewniane deski jodłowe lub świerkowe, które służą do wykonania pokryć dachowych. Deski łupane ręcznie, o długości do 3 m.
 • dylatacja - inaczej szczelina dylatacyjna, przerwa. Jest to celowo utworzona szczelina w konstrukcji, jej elementy mają za zadanie przenieść przewidywane odkształcenia i obciążenia. Rodzaje dylatacji: konstrukcyjne, technologiczne, przeciwdrganiowe oraz termiczne
 • dymnik - niewielki otwór lub okienko w dachu albo w szczycie pod kalenicą. Odprowadza ono dym z obiektów, które nie posiadają komina
 • dźwigar - element konstrukcyjny pochyły lub poziomy. Przenosi on obciążenie na podpory, w dachach stosowane w konstrukcjach o dużej rozpiętości

E

 • ekspertdachowy.pl - portal internetowy powstały w 2016, założony przez spółkę Tecta Sp. z o.o., na którym inwestorzy budujący dom mogą w łatwy sposób porównać produkty i oferty pokryć dachowych, wraz z cenami, a następnie w wygodny sposób złożyć zapytanie internetowe z prośbą o wycenę dachu
 • elewacja - zewnętrzna ściana budynku, zawierająca wszystkie elementy występujące na niej
 • esówka - (holenderka) rodzaj dachówki cementowej lub ceramicznej, kształtem przypomina fale lub nieco niesymetryczną literę S
 • eternit - prasowany materiał, wykonany z masy cementowej z dodatkiem włókiem azbestowych. Stosowany do krycia dachów i przy produkcji rur
Roto

F

 • facjata - pomieszczenia mieszkalne na strychu z lukarnami, które przekryte jest dachem poprzecznym
 • falc - inaczej: rąbek; forma spojenia blach, powstało ono poprzez zawinięcie brzegu jednej w zagięciu drugiej
 • faliste płyty bitumiczne - typ bitumicznego pokrycia dachowego. Płyty powstają przez nasycenie masą asfaltową osnowy z włókien organicznych lub celulozowych. W procesie walcowania osnowa otrzymuje kształt fali. Przeważnie płyty służą jako pokrycie lub jako podkład pod dachówki cementowe lub ceramiczne
 • felc - w stolarstwie i ciesielstwie jest to rowek lub wypukłość w boku desek, która umożliwia ich łączenie na pióro-wpust
 • fix - okna dachowe, które nie mają możliwości otwarcia
 • folia dachowa - są to folie, które układane są na i w dachu. Definicja zawiera folie znajdujące się w konstrukcjach dachowych, przegrodach dachowych (np. folia paroizolacyjna
 • folia wstępnego krycia - inaczej: folia dachowa, FWK; układana na dachu między łatami a kontrłatami. Stosowana jako podłoże pod właściwe pokrycie i jako dodatkowa ochrona przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi
 • formatki - elementy blaszane, które zostały wycięte z arkusza blachy. Stosuje się je do krycia dachu czy też attyki. Formatką jest nawet pojedynczy element, wykonany z blachy do krycia w karo
 • fungicydy - substancje chemiczne, które zwalczają grzyby pasożytnicze wywołujące choroby u roślin uprawnych, powodujące niszczenie tkanin czy też skór. Fungicydy stosowane są do impregnacji drewna budowlanego (np. więźba dachowa)

G

 • gąbka kosza - nazywana inaczej klinem kosza. Jest to gąbka umieszczana pod dachówką, mająca na celu zapobieganie dostawaniu się śniegu i deszczu pod poszycie dachu
 • gargulec - inaczej: rzygacz; efektowne i ozdobne zakończenie rynny dachowej, wysunięte przed lico muru, chroni ścianę przed zawilgoceniem
 • gąsior - jest to rodzaj dachówki, służący do pokrywania kalenic i szczytów dachu. Mają one różny kształt. Istnieją także specjalne gąsiory końcowe i początkowe, pełniące oprócz praktycznej także funkcję dekoracyjną
 • geowłóknina - rodzaj tworzywa, wykonanego z włókien polipropylenowych lub poliestrowych, połączonych mechanicznie za pomocą igłowania. Spełnia rolę izolującą oraz wzmacniającą konstrukcję. Geowłókninę stosować można na dachach zielonych, w celu zabezpieczenia powierzchni dachu przed przemakaniem
 • glazura - rodzaj przezroczystej powłoki, zabezpieczającej produkty ceramiczne, jak dachówki, przed wilgocią
 • gont - nazywany także szkudą, szkułą. Rodzaj wąskiej deseczki, służącej do pokrywania dachu i ścian. Wykonany jest najczęściej z drewna modrzewiowego, sosnowego, świerkowego lub jodłowego. W Polsce kojarzony głównie ze stylem zakopiańskim. Gonty mocowane są ze sobą ściśle za pomocą wpustów i grzebieni
 • grzbiet dachu - inaczej: naroże; jest to linia styku, łącząca ze sobą dwie płaszczyzny dachu pod kątem ostrym. Tym terminem określa się też niekiedy kalenicę
 • grzęda - element konstrukcji dachu, jest to krótka jętka, mocowana przy kalenicy na dachach o dużym spadku
 • gzyms - jest to poziomy element architektoniczny, służący akcentowaniu podziałów architektonicznych (np. oddzielenia poddasza od parteru) poprzez wysunięcie przed lico muru. Gzyms jednocześnie stanowi także osłonę przed deszczem

H

 • haftry - rodzaj żabek, inaczej łączników, służących mocowaniu blach do podłoża
 • hak czołowy - nazywany także rynnowym. Umocowany jest on do deski czołowej, najczęściej za pomocą wkrętów
 • holenderka - popularna nazwa dachówki ceramicznej lub cementowej, zwanej też esówką. Dachówka ta ma kształt niesymetrycznej litery „S”
 • hydroizolacja - zwana także izolacją przeciwwilgociową. Polega na zabezpieczeniu budynku przed wilgocią

I

 • impregnacja - jest to metoda konserwacji i zabezpieczenia przed wilgocią i czynnikami atmosferycznymi różnych materiałów poprzez ich nasączenie różnymi środkami chemicznymi
 • instalacja odgromowa - nazywana także uziemieniem. Jest to metalowa konstrukcja, mocowana na dachu, służąca rozładowywaniu wyładowań atmosferycznych, mogących uderzyć w powierzchnię dachu
 • ISO - to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Zajmuje się określaniem standardów dla produktów i usług. ISO 9000 to norma, zajmująca się zarządzaniem jakością, a oznaczone nią produkty spełniają odpowiednie wymogi
 • Izoklin - jest to podłużny klin służący wypełnianiu powierzchni styku dachu ze ścianami. Wykonany jest najczęściej ze styropianu lub wełny mineralnej

J

 • jaskółka - polska nazwa lukarny. Jest to okno dachowe, wystające z powierzchni dachu i nakryte własnym daszkiem. Charakterystyczna dla budownictwa barokowego
 • jętka - element więźby dachowej, rozpierający krokwie w górnej części więzara

K

 • kalenica - inaczej szczyt lub grzbiet dachu. Jest to pozioma linia styku dwóch powierzchni dachowych pod kątem ostrym
 • kąt nachylenia połaci dachowej - inaczej spad lub nachylenie dachu. Liczony w stopniach kąt zawarty pomiędzy poziomem a płaszczyzną dachu
 • kielich - zwany także mufą. Jest to rozszerzone zakończenie rury spustowej, służące łączeniu z inną rurą
 • kleszcze - jest to element więźby dachowej, usztywniający konstrukcję. Kleszcze za pomocą dwóch drewnianych rygli łączą ze sobą krokwie i słupy
 • klin dachowy - najczęściej ma kształt trójkątny. Służy do izolowania pionowych elementów dachu, wystających ponad jego płaszczyznę, np. attyki, kominy
 • komin - pionowy element dachu, najczęściej murowany, blaszany lub cementowy. Wewnątrz komina znajduje się przewód pionowy, służący odprowadzaniu dymu z pieców i kotłów
 • kontrłaty - drewniany element więźby dachowej, razem z łatami tworzy ruszt, na którym opiera się pokrycie dachu (np. dachówki). Kontrłaty mocuje się wzdłuż krokwi
 • kosz - jest to linia styku dwóch połaci dachowych, łączących się ze sobą pod kątem rozwartym
 • kotew - inaczej kotwa lub ankier. Drewniany lub stalowy element konstrukcji dachowej, łączący wieniec z murłatą lub warstwę nośną ściany z warstwą licową, uniemożliwiając ich przesunięcie lub obrót
 • kowadełko dekarskie - inaczej zwane szelajzą. Popularne narzędzie, służące do wyklepywania i profilowania blachy
 • kratownica - zwana także dźwigarem kratowym. Składająca się z prętów stalowych lub drewnianych konstrukcja służąca wzmocnieniu dachu
 • krokiew - jest to główny element konstrukcji dachu typu krokwiowego. Jest to pochyła belka nośna, podtrzymująca pokrycie dachu
 • król - jest to główny słup, na którym opierają się krokwie w konstrukcjach dachowych typu namiotowego, wieżowego oraz baniastego
CREATON

L

 • loggia - wnęka w zewnętrznej płaszczyźnie dachowej, nie wystająca poza lico muru, zwykle przesklepiona, niekiedy ozdobiona arkadami. Loggie mogą być przeszklone lub otwarte. Szczególnie popularne były w budownictwie renesansowym
 • lukarna - inaczej nazywana jaskółką. Okno dachowe, nakryte własnym daszkiem i wystające ponad płaszczyznę dachu

 • łaty - drewniane, poziome listwy, mocowane na krokwi, razem z kontrłatami podtrzymujące poszycie dachu
 • ślęgi - są to poziome belki, umieszczane w sochach, będące jednym z elementów konstrukcyjnych dachów typu sochowego
 • świetlik - niewielkie okno w połaci dachu, mające na celu doświetlenie pomieszczeń

M

 • miecz - element więźby dachowej, skośna belka łącząca słupy dachowe wraz z płatwiami, wzmacniając konstrukcję dachu
 • mszenie - czynność polegająca na uszczelnianiu szpar pomiędzy belkami dachowymi za pomocą wełny drzewnej
 • murłata - inaczej nazywana namurnicą. Jest to drewniana belka, układana wzdłuż wieńca dachu. Murłata ma na celu równomierne przenoszenie obciążenia dachu na ściany domu

O

 • obejma - element systemu rynnowego, za pomocą którego rynna mocowana jest do ściany lub dachu
 • obłap - jest to zamek ciesielski, stosowany w ścianach wieńcowych
 • oczep - stosowany w konstrukcjach zrębowych i sumikowo-łątkowych górny wieniec, mający na celu usztywnienie i wzmocnienie ścian
 • okap - dolna, pozioma krawędź połaci dachowej. Na okapie najczęściej mocowana jest rynna

P

 • papa - materiał budowlany, uzyskiwany przez nasączenie masą asfaltową lub smołową osnowy z tektury, welonu z włókna szklanego lub poliestrowego. Dzięki dużej odporności na wilgoć stosowany jako pokrycie dachów płaskich
 • papiak - rodzaj specjalnego gwoździa o szerokim łebku, służącego do mocowania arkuszy papy do łat
 • PCW - tworzywo sztuczne, polichlorek winylu, inaczej PCV. Często stosowany w budownictwie, ze względu na lekkość, trwałość oraz odporność. Materiał ten używany jest do produkcji m.in. rynien, ram okien itp
 • plexi - tworzywo sztuczne, polimetakrylan metylu, PMMA. Jest to sztywny, przezroczysty materiał o dużej odporności na warunki atmosferyczne. Płyty plexi stosuje się do pokrywania niewielkich daszków
 • płatew - więźby dachowej, pozioma, drewniana belka, an której opierają się krokwie. Wyróżniamy płatwie kalenicowe, pośrednie i stropowe
 • pokrycie dachu - jest to wierzchnia warstwa poszycia dachowego. Ma ona na celu zabezpieczanie całej konstrukcji przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią
 • poszycie dachu - jest to zewnętrzna warstwa, układana na więźbie dachowej i stanowiąca podkład pod pokrycie dachu
 • powała - jest to potoczne określenie warstwy desek, ułożonych na belkach stropowych

R

 • rynna - wykonany z metalu lub tworzyw sztucznych przewód, służący odprowadzaniu opadów atmosferycznych z powierzchni dachów
 • rzygacz - inaczej zwany gargulcem. Efektowne i ozdobne zakończenie rynny dachowej, wysunięte przed lico muru, chroni ścianę przed zawilgoceniem

S

 • sklepienie - jest to konstrukcja budowlana służąca krzywoliniowemu przekryciu od góry przestrzeni budynku. Często opiera się na kolumnach, filarach lub arkadach. Sklepienia przyjmują różne formy i kształty, np. beczkowe, kolebkowe, krzyżowe
 • sochy - stosowane w konstrukcji dachów sochowych, pionowe belki z rozwidleniem w górnej części, w której umieszczano ślęgi
 • spad - używany często błędnie z terminem nachylenie dachu. Spadek dachu wyrażany jest w procentach. Jest to stosunek nachylenia dachu do poziomej osi budynku
 • storczyk - nazywany także wieszarem. Jeden z elementów więzara. Składa się z mieczy, wieszaka, tramu i zastrzałów. Istnieją storczyki jedno- i dwuwieszakowe
 • strop - jest to poziomy element konstrukcji budynku, rozdzielający poszczególne kondygnacje. Stropy mają na celu między innymi przenoszenie ciężaru budynku na elementy pionowe, jak ściany
 • szczyt - w konstrukcji dachu dwuspadowego jest to trójkątna ściana, ujęta obiema jego połaciami. Ewentualnie terminem tym określa się także krawędź połaci szczytowej, wysuniętej ponad ścianę szczytową

T

 • tarcica - jeden z podstawowych półproduktów drzewnych, otrzymywany przez przecinanie pni drzew wzdłuż ich osi. Z tarcicy obrzynanej (mającej przekrój prostokątny) wykonuje się więźbę dachową
 • taśma kalenicowa - jest to taśma, wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, którą przymocowuje się do kalenicy w celu poprawienia szczelności i wentylacji dachu
 • tram - nazywany także ściągiem lub ściągaczem. Jest to dolna belka więzara, spoczywają na niej słupy, które podtrzymują konstrukcje dachów

U

 • uszczelka kalenicy - jest to element, mocowany pod gąsiorem na kalenicy, służący lepszej izolacji dachu. Uszczelki wykonane są z tworzy sztucznych lub metalu

W

 • wata szklana - materiał uzyskiwany w procesie topienia szkła. Najczęściej ma postać płaskich arkuszy. Wata służy izolacji cieplnej i akustycznej, używana jest w poszyciu dachu oraz wypełnianiu przerw pomiędzy belkami
 • wełna mineralna - materiał uzyskiwany w procesie topienia skał mineralnych. Najczęściej ma postać płaskich arkuszy. Wełna mineralna służy izolacji cieplnej i akustycznej, używana jest w poszyciu dachu oraz wypełnianiu przerw pomiędzy belkami
 • wentylacja - cyrkulacja powietrza pomiędzy wewnątrz i na zewnątrz budynku. Służy wymianie powietrza i odprowadzeniu nadmiaru wilgoci ze środka pomieszczeń. Wyróżniamy wentylację wywiewną oraz grawitacyjną
 • więzar - nazywany także wiązarem. Drewniany element więźby dachowej, mający zwykle postać trójkąta. Ustawione równolegle więzary tworzą podstawę konstrukcji dachu typu krokwiowego
 • więźba dachowa - jest to drewniana konstrukcja nośna dachu, na której mocowane jest poszycie i pokrycie. Pojęcie więźby stosuje się w przypadku dachów krokwiowych oraz płatwiowych. Elementy więźby oraz jej montaż wykonuje cieśla
Velux
Korzystanie z serwisu edekarz.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i polityka prywatności.
Copyright © 2012-2018 by Tecta Sp. z o.o.