GumBit Eco – NOWOŚĆ na rynku hydroizolacji fundamentów i dachów

Tematyka artykułu

Wilgoć w budynku to poważny problem dla każdego inwestora. Potrafi osłabić konstrukcję i zniszczyć ściany. Dlatego już na etapie budowy warto zadbać o właściwą izolację zarówno fundamentów jak i dachu, co pozwoli uniknąć kosztownych remontów. Do jej wykonania idealnie posłuży modyfikowana masa dyspersyjna GumBit Eco – produkt o najwyższych parametrach użytkowych, nowość w ofercie BMI Icopal.

 

BMI Icopal, światowy ekspert hydroizolacji, stale rozwija swoją ofertę, niezmiennie dbając o ich najwyższą jakość. Dopuszcza do sprzedaży tylko te produkty, które spełniają wszystkie wymagania zawarte w polskich i europejskich normach. Nie inaczej jest w przypadku modyfikowanej masy dyspersyjnej GumBit Eco przeznaczonej do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Produkt stosowany jest do wykonywania zabezpieczeń powłokowych części podziemnych budynków, takich jak ściany fundamentowe i inne elementy budowlane stale zagłębione w gruncie.(*) Wykorzystywany jest również do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych oraz wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych. Sprawdzi się też przy gruntowaniu podłoża po odpowiednim jego rozcieńczeniu.

 

Jak używać GumBit Eco?

Do wykonywania prac z użyciem masy GumBit Eco niezbędne są odpowiednie warunki atmosferyczne. Okres bezdeszczowy i temperatura min. + 10 °C są optymalne do działania. Zabezpieczane podłoże powinno być suche, dopuszczalne jest lekko wilgotne, ale nie może się nam nim znajdować woda. Luźne i odstające warstwy powinny być usunięte. Do nałożenia produktu potrzebna jest szczotka dekarska lub pędzel. Należy zastosować co najmniej dwie cienkie warstwy masy w taki sposób, aby kolejną warstwę nanieść po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Pojedyncza warstwa schnie w temperaturze około 20 °C 6 godzin. Ważne jest, żeby przed użyciem masę dokładnie wymieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego.

Jakie właściwości posiada GumBit Eco? Powstała przy użyciu produktu powłoka chroni konstrukcje budowlane przed działaniem wilgoci, wody gruntowej i opadowej. W przypadku renowacji, skutecznie zabezpiecza powierzchnie bitumiczne pokryć dachowych. Wpływa pozytywnie na zasklepianie mikropęknięć przy zachowaniu odpowiedniej giętkości i odporności na spływanie warstwy hydroizolacyjnej. Gumbit Eco nie zabezpiecza ścian fundamentowych przed wpływem wody gruntowej pod ciśnieniem, dlatego dodatkowo w trakcie budowy warto użyć Siplast Primer Szybki Grunt SBS, wysokiej jakości preparat gruntujący, który taką ochronę daje.

Gumbit Eco dostępny w opcji 10 i 20 kg. Produkt z Atestem NIZP-PZH.

Więcej informacji na stronie: www.niezawodnaochrona.pl